H-9900 Körmend, Rákóczi u. 5. I./1.     
Tel: 94 / 594-308     
Fax: 94 / 594-309     
H - 9784 Harasztifalu, Nyárfasor     
Tel: 94 / 726-000     
Postacím: 9900 Körmend, Pf. 6.     
e-mail:      
Bevezető - cégismertető
MunkatársainkMÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-t 1992-ben a Müllex Umwelt- und Säuberungs-GesmbH és Körmend Város Önkormányzata hozta létre.

A KFT. tevékenysége települési szilárd hulladékkezelésből, ipari hulladékok gyűjtéséből, hulladék újrahasznosításából, nemzetközi áruszállításból tevődik össze.

A hulladék ártalmatlanítása a KFT. saját tulajdonát képező Harasztifalu Község közigazgatási területén található (hrsz.: 053/1; 053/2). lerakón történik. A nevezett telephelyen a KFT. 1993. június 01-től üzemeltet EU-normáknak megfelelő szigetelt települési szilárd hulladéklerakót a szükséges hatósági engedélyek birtokában. (építési engedély: 35-5/1993, 237/1998, környezetvédelmi engedély: 1790/13/1997, használatbavételi engedély: 5545-5/1998, vízjogi üzemeltetési engedély: 10.343/4/1998). A telephelyen történik a járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolása, tisztítása, fertőtlenítése és karbantartása. A telephely szilárd térburkolattal, melegvizes mosóberendezéssel, gépjárműtárolóval, beton-burkolatú komposztáló területtel, hulladék bálázóval és épülettel, szociális kiszolgáló épülettel, és irodahelyiséggel rendelkezik.

A hulladéktároló medencék dombépítéses módszerrel kerülnek kialakításra. A tárolók szigetelését 3 x 20 cm-es tömörített agyagréteg és HDPE szigetelő fólia biztosítja. Ezen helyezkedik el a geotextília, majd a kavicsszivárgó a szükséges dréncsövekkel a csurgalékvíz elvezetésére. Az elvezetett csurgalékvíz szigetelt gyűjtőmedencékbe jut, majd locsolással visszaforgatásra kerülnek a hulladékfelületre. Biztosított a keletkező biogázok elvezetése, a hulladék kompaktorral történő tömörítése. A kialakítandó tárolóprizmák oldalai agyag- illetve földréteggel kerülnek takarásra, majd növénytelepítéssel illeszkednek a környezetbe. Az üzemelés alatt álló depóniáról a hulladék szél általi elszóródását hulladékfogó háló gátolja.

A telep monitoring rendszerét 6 db figyelőkút alkotja, melyek vízminőségét féléves gyakorisággal vizsgálják az illetékes hatóságok (ANTSZ, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség).

Az alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítható a hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezése. A kiépített tárolókapacitással és eszközállománnyal hosszútávon biztosítható a régió összes településének hulladék elhelyezése.

Az elmúlt évek során folyamatosan bővítettük a hulladékgyűjtő edények és konténerek számát. Jelenleg 7 hulladékgyűjtő, 3 Multilift rendszerű konténerszállító gépkocsival rendelkezünk.

A KFT. rendelkezésére álló tehergépkocsi és munkagép állománya alkalmas a tevékenység során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali elhárításához.

A telephelyre beérkező és kikerülő hulladékok hídmérlegen történő mérlegelés után számítógépes adatrögzítésre kerülnek. A lakossági adatnyilvántartás és számlázás számítógépes rendszerrel történik.


Tehergépkocsi a hídmérlegen

A KFT. által foglalkoztatottak létszáma jelenleg 49 fő, 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő igazgató, 1 fő kereskedelmi vezető, 1 fő szállítási vezető, 1 fő környezetvédelmi vezető 1 fő szakmai-minőségbiztosítási asszisztens, 3 fő számviteli irodai alkalmazott, 12 fő gépkocsivezető, 1 fő gépjárműszerelő, 11 fő hulladékrakodó, 3 fő munkagépkezelő, 6 fő telephelyi segédmunkás, 7 fő külső telephelyi anyagmozgató.

A megrendelők, a szolgáltatással kapcsolatos információkkal történő ellátása, esetleges panaszainak fogadása, munkanapokon az

Ügyfélszolgálati irodában
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 5. I. / 1.


Ügyfélfogadás:

hétfő-szerda: 8-12 óráig
csütörtök: 8-12 óráig és 13-16 óráig
péntek: ------------
   
telefonszám: 06 / 94 / 594 - 308
fax: 06 / 94 / 594 - 309

Telephelyen lévő irodában:
H-9784 Harasztifalu, Nyárfasor

Ügyfélfogadás:

hétfő-péntek: 7-től 16-ig.
   
telefon / fax: 06 / 94 / 726 - 000
Webshark